Rambler's Top100
 
 


История России
Всемирная история

День Конституции,Венгрия.
День независимости,Эстония
   

Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

История России, Всемирная история

ПОИСКРЕКЛАМА

Список рефератов по истории

Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю Скачать Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

Пам'ятний знак на честь Кодацької фортеці | |
|                                     |

|   |                               |
|   |                               |
|   |                               |
|   |с. Старые Кодаки, Днепропетровский район, Пригороды     |
|   |                               |

|        |
|[pic]      |[pic]                    |
|        |                       |
|        |                       |
|[pic]      |Незабаром виповниться 80 років, як у селищі |
|        |Старі Кайдаки, на залишках колишньої     |
|        |Кодацької фортеці, з ініціативи Дмитра    |
|Днепровские   |Івановича Яворницького було встановлено   |
|пороги     |невеличкий пам'ятник з таким написом: «На  |
|        |этом месте гетман Хмельницкий с войском   |
|        |запорожским взяли приступом польскую крепость|
|[pic]      |Кодак 24 апреля 1648 года». Зазначена у   |
|        |написі дата була помилковою, джерелом стала, |
|        |мабуть, широко відома «Історія Русів», що  |
|План крепости  |пов'язує взяття Кодака з початком повстання, |
|Кодак, 1635 г. |але не в тому суть. До цього часу вже    |
|        |старенький пам'ятник залишається єдиною   |
|        |згадкою про славні події часів Визвольної  |
|[pic]      |війни українського народу 1648-1654 років на |
|        |території сучасного Дніпропетровська.    |
|        |                       |
|План      |Історія заснування Кодацької фортеці     |
|расположения  |відносить нас до 30-х років XVII століття,  |
|Запорожских   |коли значно зросили втечі селян на Запоріжжя.|
|сечей      |Депутати сейму, який було скликано у лютому |
|        |1635 року, прийшли до думки організувати   |
|        |блокаду Запоріжжя, щоб припинити потік    |
|[pic]      |біженців-селян на Січ та не допустити анти  |
|        |турецьких виступів запорожців. Було вирішено |
|        |збудувати на Дніпрі фортецю, яка була б   |
|Монумент в честь|опорою польського панування на Придніпров'ї |
|взятия козаками |та розірвала б усякі зв'язки Запоріжжя з   |
|крепости Кодак |Україною.                  |
|        |                       |
|        |Місце для фортеці було обрано на правому   |
|[pic]      |високому березі Дніпра, коло першого,    |
|        |Кодацького, порога, тому й фортеця дістала  |
|        |назву Кодак. Нагляд за спорудженням фортеці |
|Кодакский порог |вів коронний гетьман Станіслав        |
|на Днепре    |Конецпольський. Будівельними роботами керував|
|        |французький інженер Гійом Левассер де Боплан.|
|        |Дерево для будівництва фортеці доставляли з |
|[pic]      |берегів Самари. На будівництві працювали   |
|        |селяни-кріпаки, полонені татари та козаки.  |
|        |Будівництво було закінчено у липні 1635 року.|
|Карьер на месте |Фортеця, як на той час, була збудована за  |
|бывшей крепости |останнім словом фортифікаційного мистецтва і |
|Кодак. Район  |вважалась неприступною.           |
|пос. Старые   |                       |
|Кодаки     |Комендантом фортеці було призначено     |
|        |французького офіцера Жана Маріона, а     |
|        |комісаром -шляхтича Пшияловського. Гарнізон |
|[pic]      |було укомп-лектовано двома ескадронами    |
|        |драгунів. Про споруду цієї фортеці виникла  |
|        |народна пісня, в якій говориться:      |
|Карьер на месте |                       |
|бывшей крепости |Не хотіли пани-ляхи             |
|Кодак. Район  |Попустити й трохи,              |
|пос. Старые   |Щоб їздили в Січ бурлаки           |
|Кодаки     |Та й через пороги, -             |
|        |Спорудили над Кодаком            |
|        |Город-кріпосницю               |
|[pic]      |Ще й прислали в Кодак військо        |
|        |Чужу-чужаницю.                |
|        |Іде бурлак чи комишник            |
|Вид на Днепр,  |Порогом-водою,                |
|район Старых  |Його лове чуже військо            |
|Кодак. Остров  |Й оддає в неволю.              |
|Кодачек.    |Зажурились запорожці,            |
|        |Що нема їм волі               |
|        |Нi на Дніпрі,                |
|[pic]      |Ні на Росі,                 |
|        |Ні в чистому полі...             |
|        |                       |
|Днепровские   |                       |
|пороги     |Українські козаки цілком усвідомлювали ту  |
|        |загрозу, яка виникла з утвердженням панів на |
|        |ближніх підступах до Запоріжжя. Саме тому в |
|[pic]      |ніч з 3 на 4 серпня 1635 року загін козаків |
|        |на чолі а Іваном Сулимою здійснив напад на  |
|        |Кодак. Гарнізон фортеці було знищено. Як   |
|Район бывшей  |свідчить Львівський літопис, «...Сулима з  |
|крепости Кодак |Черкас, еще два полковники з ним, зобравши  |
|        |козаків 3000, пошли до него. І так напавши  |
|        |місяця Августа, скоро запустивши, до матки  |
|[pic]      |божій 3 дня, в вечора то до світа збили   |
|        |вшисток люд єго і ноги не оставили, тільки що|
|        |на чату були виїхали 15 коней і тії ся    |
|Район бывшей  |остали. А самого живо взявши, наперві руки му|
|крепости Кодак |ізсікли i за пазуху вложили, і у плюдри   |
|        |пороху насипали і поставили у стовпа над   |
|        |Дніпром, і запалили, і порох го втиснув в  |
|[pic]      |Дніпр».                   |
|        |                       |
|        |Будівничий фортеці Боплан, розповідаючи про |
|Старые Кодаки. |Кодак, так описував ці події: «На відстані  |
|Памятный знак в |гарматного пострілу лежить Кодак, перший з  |
|честь Кодакской |порогів скелястої гряди, що простягається  |
|крепости    |впоперек ріки, затрудняючи плавання човном. Є|
|        |тут фортеця, яку я розпочав будувати в липні |
|        |1635 року, але в серпні того ж року якийсь  |
|[pic]      |Сулима, гетьман повсталих козаків, вертаючись|
|        |з морського походу і побачивши, що фортеця  |
|        |заважає їм досягти рідного краю, зненацька  |
|Вид на Днепр.  |захопив її і розбив гарнізон, що мав десь  |
|Старые Кодаки  |коло 200 воїнів під командуванням полковника |
|        |Маріона. Цей полковник Маріон був французом. |
|        |Оволодівши фортецею і захопивши велику    |
|[pic]      |здобич, Сулима повернувся з козаками на   |
|        |Запоріжжя. Проте вони не володіли фортецею  |
|        |довго, бо інші козаки (вірні Речі Посполитій)|
|Общий вид на  |під командуванням відомого Конецпольського, |
|место бывшей  |каштеляна краківського ударили на фортецю і |
|крепости Кодак |здобули її. Врешті-решт гетьман бунтівних  |
|        |козаків був полонений і разом зі своїми   |
|        |спільниками його перевезли до Варшави і там |
|[pic]      |прилюдно четвертували».           |
|        |                       |
|        |Дійсно, зрадженого реєстровцями Івана Сулиму,|
|Общий вид на  |а з ним ще п'ять козацьких старшин, було   |
|место бывшей  |видано польським панам. У грудні 1635 року  |
|крепости Кодак |Сулиму стратили у Варшаві. З тієї козацької |
|        |старшини, що була близька до отамана Івана  |
|        |Сулими та відправлена у Варшаву, живим    |
|[pic]      |залишився хорунжий Павло Михнович Бут    |
|        |(Павлюк). Пізніше, у 1637 році, він підняв  |
|        |повстання проти польських панів, яке з    |
|Старые Кодаки. |невеликою перервою тривало до кінця 1638 року|
|Улица вдоль   |та закінчилося поразкою селян і козаків. У  |
|старого кладбища|цьому повстанні, як і в усіх попередніх   |
|        |виступах селянства, збереглися риси     |
|        |локаль-ності: селяни, що покозачились,    |
|        |тримались ближ-че до рідних місць, а тому  |
|        |вогнища повстання легко придушувались    |
|        |панськими військами. Тяж-ка доля спіткала  |
|        |Павлюка: його по-зрадницьки схопили і    |
|        |відправили у Варшаву для страти.       |
|        |                       |
|        |Ще в 1635 році було переведено з Низу в   |
|        |око-лиці Кодака одну річкову сотенну     |
|        |канцелярію на чолі з сотником та двома    |
|        |хорунжими.                  |
|        |                       |
|        |За переказом, записаним одним з авторів цих |
|        |рядків - А. М. Ковальовим, кодацька сотня  |
|        |бра-ла активну участь у повстанні під    |
|        |проводом Якова Острянина (1638). Під час   |
|        |захисту повстанського табору біля Жовнина на |
|        |Сулі особливо відзначилася дружина кодацького|
|        |сотника Семена Мотори Варвара. Варварі    |
|        |Острянин нібито доручив стріляти особливо  |
|        |важливих персон у воро-жому таборі,     |
|        |приставивши шість козаків заряд-жати мушкети |
|        |та готувати стріли для неї. За тим же    |
|        |переказом, розвідники Потоцького нібито   |
|        |вия-вили, що джерелом «особливого зла» з боку|
|        |козацького табору є відьма, яка безпомилково |
|        |під-стрілює ротмістрів та вельмож.      |
|        |Перебіжчик-реєстровець повідомив, що та   |
|        |відьма зветься Варварою Кодак. Потоцький   |
|        |наказав відкривати гарматний вогонь по всякій|
|        |жінці, що буде помічена в козацьких шанцях. |
|        |Дуже багато жіноцтва полягло від розриву   |
|        |порохових ядер, серед них загинула і     |
|        |Варвара...                  |
|        |                       |
|        |Відходячи під натиском шляхетських військ,  |
|        |повстанці шукали порятунку на території   |
|        |Російської держави. В кінці червня до    |
|        |Білгорода прибув козацький загін у 865    |
|        |чоловік на чолі з гетьманом Яковом      |
|        |Острянином. Через три дні з'явилася туди ж  |
|        |кодацька сотня Семена Мотори у складі 83   |
|        |чоловік. Усі були на конях, а в по-воду   |
|        |привели ще 370 коней. На тих конях вони   |
|        |привезли в Білгород багацько біженців. У   |
|        |доповідному листі до царя Білгородський   |
|        |воєвода Щетинін, передаючи прохання гетьмана |
|        |і козаків прийняти їх у російське підданство,|
|        |так пояснював причини, що змусили козаків  |
|        |покину-ти рідний край: «Польские й литовские |
|        |люди их хрестьянскую веру нарушают и церкви |
|        |божии разрушают, и их побивают и жен их и  |
|        |детей, збирая в хоромы, пожигают и пищальное |
|        |зелье, насыпав им в пазуху, зажигают, й сосцы|
|        |у жен их резали... и всякое строение разоряли|
|        |й пограбили».                |
|        |                       |
|        |У царському указі з цього приводу було    |
|        |сказа-но: «... велел их принять под свою   |
|        |государеву державу в Московское государство |
|        |и... велел их по их челобитию устроить на  |
|        |Чугуеве на вечное житье». Воєводі      |
|        |наказувалось негайно надати допомогу     |
|        |поселенцям з казни (кожному відповідно до  |
|        |його службового та соціального стану) хлібом,|
|        |насінням для посіву, матеріалами для     |
|        |будівництва житла та фортеці. Це, однак, не |
|        |було виконано.                |
|        |                       |
|        |У 1641 році сотник Мотора розпочав піклування|
|        |про переселення кодацької сотні на територію |
|        |козацького Сибірського Війська. Чи всю    |
|        |кодацьку сотню повів з собою Семен Мотора в |
|        |Сибірське Військо, чи якусь його частину, не |
|        |відомо. На під-ставі топонімічних пам'яток, |
|        |які залишилися на шляхах Семена Мотори, можна|
|        |здогадуватися, де він пройшов з загоном   |
|        |відданих йому земляків. Справді, на Далекому |
|        |Сході та на Далекій Півночі вражає в     |
|        |топоніміці велика кількість назв: «Варварина |
|        |сопка», «Варварина могила», «Варварині    |
|        |груди», «Розпадок Варвари» тощо...      |
|        |                       |
|        |Місцеві легенди розбігаються в тлумаченнях  |
|        |цих назв. З приводу «Варвариної сопки», що в |
|        |західному крилі Ванданського перевалу, який |
|        |пере-тинає залізниця Волочаєвка       |
|        |-Комсомольськ, нігедали додержуються думки, |
|        |що «нігедалка Варвара Сотник убивала хунхуза,|
|        |хунхуза убивав Варвару...». Трохи іншого   |
|        |переконання гольди, що меш-кають між притокою|
|        |Буреї річки Яурін та південним кордоном   |
|        |Якутії. Про «Варварину могилу» на західному |
|        |схилі пологої безіменної сопки, кіло-метрів |
|        |за 40 на північ від річки Яурін, вони    |
|        |ка-жуть, що «гольдка Варвара Кодак нищила  |
|        |хунху-зів, за що хунхузи знищили її...» А  |
|        |якути, які господарюють на території між   |
|        |правими притока-ми Індігірки - Нерою та Мома,|
|        |- цілком певні, що їхні «Варварині сопки» та |
|        |«Варварині моги-ли» - то пам'ятники видатній |
|        |якутці Варварі Моторі - доньці якутського  |
|        |князя Кангаласького, яка сміливо боролася з |
|        |ворогами якутів. На що уссурійські та    |
|        |амурські козаки твердили: «Не вірте їм - вони|
|        |люди темні. Варвара - козачка. Самі     |
|        |подумайте, чи могла б ото дикунська дівка так|
|        |хоробро змагатися з хунхузами?..», але тут же|
|        |додавали (в станиці Чернігівці близько Іману)|
|        |- «то козачка Уссурійського Війська», а в  |
|        |станиці Полтавці (біля Благовєщенська) - «то |
|        |козачка Амурського Війська»...        |
|        |                       |
|        |Ім'я Семена Мотори увійшло в історію     |
|        |географічних відкриттів на Далекому Сході. 23|
|        |квітня 1650 року загін Семена Мотори дійшов |
|        |до Анадирського острогу - зимовища Семена  |
|        |Дежньова, де обидва вони вирішили «государеву|
|        |службу слу-жить вместе». На протязі 1650   |
|        |-1652 років Дежньов разом в Моторою ходять на|
|        |пошуки річки Пенжини (1650), лаштують походи |
|        |в верхів'я Анюю на ходинців (1651) та на   |
|        |анаульського князька Мекерку (1652), в бою з |
|        |загоном якого й поклав голову Семен Мотора...|
|        |                       |
|        |                       |
|        |Але повернемось до Кодака. Придушивши    |
|        |селянсько-козацьке повстання, польські пани |
|        |поспішили з відбудовою Кодацької фортеці.  |
|        |Будівництвом відновлюваної фортеці керував  |
|        |інженер Фрідріх Гектант, який до цього    |
|        |спорудив укріп-лення у Львові, Городищі,   |
|        |Хмільнику та інших містах. Нова фортеця стала|
|        |майже втричі більше попередньої. Залогу   |
|        |фортеці вирішено було поси-лити. У липні 1639|
|        |року відбудова Кодака була закінчена. За   |
|        |повідомленням польського шляхтича Б.     |
|        |Машкевича, на високих валах були встановлені |
|        |гармати.                   |
|        |                       |
|        |Фортеця посилено охоронялася. Перед заходом |
|        |сонця ворота зачинялися, міст через рів з  |
|        |водою піднімався, і нікого не пускали на-віть|
|        |у разі крайньої необхідності. Ночами по валах|
|        |ходили дозори на чолі з вартовими офіцера-ми.|
|        |В трьох кілометрах від фортеці на самому   |
|        |високому місці була збудована височенна вежа,|
|        |з верхівки якої було видно на 50 - 60    |
|        |кілометрів навколо. Біля підніжжя вежі завжди|
|        |вартував кінний загін. Як тільки дозорець на |
|        |вежі когось помічав - відразу відряджалось  |
|        |кілька вершників, аби його спіймати. Кінні  |
|        |патрулі регулярно об'їздили навколишні балки.|
|        |                       |
|        |                       |
|        |Губернатором Кодака коронний гетьман     |
|        |призначив шляхтича Яна Жолтовського, а    |
|        |комендантом - свого племінника Адама     |
|        |Конецпольського. Обидва вони вважалися    |
|        |досвідченими офіцерами, бо тільки що     |
|        |повернулися з-за кордону, де бага-то років  |
|        |служили у військах католицької ліги, що   |
|        |воювала тоді проти шведів та німецьких    |
|        |про-тестантських князів (Тридцятилітня війна |
|        |1618 - 1648 років).             |
|        |                       |
|        |Згідно з інструкцією, спеціально виробленою |
|        |для губернатора, він мусив постійно     |
|        |піклуватися про зміцнення фортеці: щороку  |
|        |підвищувати вал на лікоть на всьому протязі, |
|        |використовуючи для цього затриманих і    |
|        |полонених; слідкувати за тим, щоб за пороги |
|        |не було пропущено жодної душі, крім тих, які |
|        |везли продовольство реєстровцям, що залогою |
|        |стояли коло Січі. Офіцери мусили ре-гулярно |
|        |проводити з жовнірами військові заняття.   |
|        |Після побудови фортеці для її огляду сюди  |
|        |прибув сам коронний гетьман Станіслав    |
|        |Конецпольський. По дорозі він до свого почту |
|        |приєднував багато панів, представників влади |
|        |і навіть стар-шину реєстрових козаків.    |
|        |Останнім треба було про всяк випадок показати|
|        |зростання могутності ко-ролівства.      |
|        |                       |
|        |Так в оточенні Конецпольського опинився і  |
|        |чигиринський сотник Богдан Хмельницький.   |
|        |За-лишившись задоволеним грізним виглядом  |
|        |фортеці, польський коронний гетьман висловив |
|        |дум-ку, що тепер фортеця неприступна.    |
|        |Висловлюючись так, Конецпольський мав на   |
|        |увазі перш за все поглузувати з старшини   |
|        |реєстровців. Сотник Богдан Хмельницький,   |
|        |роблячи вигляд, що він не помітив зловтіхи  |
|        |вельможного пана, ніби ненаро-ком зауважив  |
|        |по-латині: «Рукою створено - рукою      |
|        |руйнується».                 |
|        |                       |
|        |Перемігши у війні 1637-1638 років, польська |
|        |влада була переконана, що тепер Україна   |
|        |назавж-ди приборкана, а Запорізька Січ -   |
|        |центр боротьби українського народу проти   |
|        |соціального та чу-жоземного гніту -     |
|        |ізольована і втратила своє значення. Але пани|
|        |помилились. Усі заходи з Кодацькою фортецею, |
|        |з репресіями, з посиленням залог в містах  |
|        |України дали польським панам «золотий спокій»|
|        |всього на десять років. Ці роки принесли   |
|        |українському народу тяжкі страждання. А   |
|        |затишшя те було перед грізною бурею.     |
|        |                       |
|        |Уже в жовтні 1647 року польська адміністрація|
|        |на Україні була повідомлена про існування  |
|        |«змо-ви» серед реєстрових козаків. Тоді ж до |
|        |комен-данта Кодака дійшли чутки, що «сотник |
|        |Хмельницький бунтує козаків». Для перевірки |
|        |цих чу-ток з фортеці було послано ротмістра |
|        |Радилінського. Зібравши агентурні відомості, |
|        |Радилінський підтвердив правдивість     |
|        |інформації.                 |
|        |                       |
|        |Польська влада не могла довіряти не тільки  |
|        |реєстровцям, але й найманим німецьким    |
|        |рейтарам та своїм власним драгунам. Нерідко |
|        |траплялося, що ті та інші тікали з Кодацької |
|        |фортеці на Запорізьку Січ. Так, наприклад,  |
|        |втікачами з Ко-дацької фортеці були: у 1645 |
|        |році - вахмістр Вітольд Юркевич і драгун   |
|        |Степан Подобайло, у 1646 році - рейтар Венцер|
|        |Ротмайстр, а в 1647 році - навіть лейтенант |
|        |німецьких ландскнехтів Рудольф Бенедікс.   |
|        |(Через кілька років Подобайло став      |
|        |полковником у козацькій армії Богдана    |
|        |Хмельницького.)               |
|        |                       |
|        |У січні 1648 року розпочалася Визвольна війна|
|        |українського народу під проводом Богдана   |
|        |Хмельницького.                |
|        |                       |
|        |Події вже перших місяців повстання не минули |
|        |Кодака, що не дивно, адже це був важ-ливий  |
|        |стратегічний пункт на Запоріжжі, а крім того,|
|        |і добрий орієнтир у безкраїх придніпровських |
|        |степах. В інформації, отриманій росій-ським |
|        |воєводою С. Болковським у лютому 1648 року, |
|        |згадується, що кримські й ногайські тата-ри |
|        |вийшли в степ і стоять на Очаківському шляху |
|        |напроти Кодака.               |
|        |                       |
|        |На залогу Кодака покладав певні надії у   |
|        |при-душенні розпочатого Хмельницьким     |
|        |повстання новий коронний гетьман Микола   |
|        |Потоцький. У лютому 1648 року, наказуючи   |
|        |полковнику Ка-нівського реєстрового полку  |
|        |разом з полковника-ми Чигиринським та    |
|        |Переяславським рушити на Запоріжжя для    |
|        |придушення повстання, Пото-цький наголошував,|
|        |що до цих військ приєднаються також 200   |
|        |драгунів з Кодацької залоги. Цікаво, що за  |
|        |чутками, які поширювалися на Україні у травні|
|        |1648 року і знайшли відобра-ження у відписці |
|        |воєводи Плещеєва, п'ять тисяч реєстровців  |
|        |були надіслані Потоцьким до Кодака і саме тут|
|        |довідалися про перемогу повстанців під    |
|        |Жовтими Водами. Тоді ж поширилися чут-ки про |
|        |взяття військами Хмельницького Кодака і   |
|        |страту захопленої залоги. Ця інформація не  |
|        |відповідала дійсності, але вірно те, що вже |
|        |тоді, у травні, Хмельницький вжив певних   |
|        |заходів щодо фортеці. Зв'язати сили     |
|        |повстанців облогою Ко-дака після       |
|        |Жовтоводської битви було б явною помилкою, це|
|        |б дало простір для дії військам на чолі з  |
|        |М.Потоцьким, але й залишати у себе в тилу  |
|        |небезпечну залогу, яка загрожувала шляхам  |
|        |сполучення гетьманських військ з Січчю, теж |
|        |було небезпечно.               |
|        |Тому, вирушивши з головною частиною військ та|
|        |татарами під Корсунь, Хмельницький віддав  |
|        |розпорядження Ніжинському полковнику Проко-пу|
|        |Шумейку вирушити під Кодак. Судячи з     |
|        |по-дальших подій, завдання, що його дав   |
|        |гетьман, полягало не в штурмі фортеці, а в її|
|        |щільній облозі і ізоляції. Завдання було   |
|        |виконано, і, коли з Кодака надіслали до   |
|        |короля шляхтича Собеського (родича      |
|        |майбутнього польського короля Яна III    |
|        |Собеського), він не зміг уникнути табору   |
|        |Хмельницького, де провів п'ять днів і нарешті|
|        |був відпущений гетьманом до Варшави.     |
|        |                       |
|        |Після перемоги під Корсунем облога фортеці  |
|        |стала ще щільнішою - прибули нові підрозділи,|
|        |але штурмів, в усякому разі великих, не було.|
|        |Не підтверджується іншими джерелами датована |
|        |серпнем 1648 року інформація того ж самого  |
|        |Собеського, ніби при штурмі Кодака полягло  |
|        |чотири тисячі повстанців і до фортеці було  |
|        |надіслано три нових полки.          |
|        |Добре відомо, що облога Кодака тривала до  |
|        |кінця вересня - початку жовтня і закінчилася |
|        |ка-пітуляцією гарнізону. В той час      |
|        |розташований під Кодаком табір повстанців  |
|        |очолювали полков-ники Максим Нестеренко,   |
|        |Прокіп Шумейко та Яків Волченко. 1 жовтня  |
|        |комендант фортеці Гродзіцький прийняв умови |
|        |капітуляції. Згідно з ни-ми, гармати, яких  |
|        |налічувалося шість бронзових і сім залізних, |
|        |мали бути передані козакам. Пе-редбачалося, |
|        |що жовніри вийдуть з Кодака з роз-горнутими |
|        |прапорами, барабанами, запаленими ґнотами та |
|        |усією звичайною зброєю. Окремим пунктом умов |
|        |був гарантований вихід з Кодака ра-зом з   |
|        |залогою Стефана Чарнецького - польського   |
|        |посла до гетьмана під Жовтими Водами. Залога |
|        |вимагала, крім того, перевезення тіла Стефана|
|        |Потоцького до Києва і передачі його там   |
|        |домініканам, а також вільний вихід разом з  |
|        |жовнірами ксьондзів. (Зазначимо, що відносно |
|        |Чарнецького вимога була виконана повністю.  |
|        |Пізніше він повернувся у Річ Посполиту і під |
|        |час одного з походів на Україну, захопивши  |
|        |Чигирин і Суботів, наказав викинути з    |
|        |родинної усипальниці Хмельницьких прах    |
|        |Богдана Хмельницького і його сина Тимоша.)  |
|        |Крім вже перелічених вимог, залога домагалася|
|        |гарантій виходу у небезпечне місце під    |
|        |охороною козацького загону на чолі з Максимом|
|        |Нестеренком. Тим же днем - 1 жовтня 1648 року|
|        |- датується присяга Нестеренка, в якій він  |
|        |під загрозою небесних кар зобов'язувався   |
|        |цілими і здоровими доставити польських    |
|        |шлях-тичів і всю залогу у зазначене ними   |
|        |місце.                    |
|        |                       |
|        |За даними польської реляції, шляхетське   |
|        |військо покинуло фортецю 2 жовтня і вирушило |
|        |вздовж Дніпра на Крилов. Вже на марші залога,|
|        |що налі-чувала 120 чоловік, була розділена на|
|        |три части-ни. Одна мала прямувати на Чигирин,|
|        |друга - на Вороновку, третя - на Крилов.   |
|        |Слідом за поляками йшли селяни, які палали  |
|        |ненавистю до ще недавно могутніх шляхтичів та|
|        |драгунів. Під Чигирином частина залоги була |
|        |роззброєна, офі-цери ув'язнені, а їх майно  |
|        |передали дружині Богдана Хмельницького, яка |
|        |була на той час у Чиги-рині. Інші члени   |
|        |залоги частково були страчені козаками та  |
|        |селянами, частково - втекли. Те са-ме    |
|        |відбулося у Вороновці та Крилові. Так    |
|        |вирва-лась назовні давно стримувана ненависть|
|        |українських селян та козаків до кодацької  |
|        |залоги - цього уособлення шляхетського    |
|        |панування на Україні напередодні Визвольної |
|        |війни .                   |
|        |                       |
|        |На початку 1649 року польські комісари, які |
|        |вели тоді переговори в Переяславі з урядом  |
|        |Хмельницького, доносили королю, що, за їх  |
|        |відомостями, Кодак пустує, а гармати з    |
|        |фортеці перевезвені до Чигирина та      |
|        |Переяслава. Колись неприступна фортеця    |
|        |залишилась тепер у глибокому тилу Війська  |
|        |Запорізького і не мала стратегічно-го    |
|        |значення. Цікаво, що під час переговорів у  |
|        |Переяславі лунали вимоги козацької голоти  |
|        |за-арештувати комісарів і відправити їх у  |
|        |Кодак. Це питання обговорювалося і на    |
|        |старшинській раді, тобто не виключена була  |
|        |можливість перетво-рення фортеці на тимчасову|
|        |в'язницю для польських сановників.      |
|        |                       |
|        |Влітку того ж 1649 року біля Кодака було   |
|        |дозволено кочувати татарам. Мабуть, у зв'язку|
|        |з цим, а також зі зміною статусу фортеці,  |
|        |частина українського населення, що жило   |
|        |навколо Кодака (головним чином ремісники),  |
|        |покинула свої оселі і вище по Дніпру     |
|        |заснувала селище Новий Кодак. Ситуація різко |
|        |змінилася напередодні возз'єднання України з |
|        |Росією. Проти цього союзу виступив кримський |
|        |хан, і вже в Переяславських статтях 1654 року|
|        |зазначалося, що в Кодаці має утримуватися  |
|        |залога з 400 козаків. З 1655 року комендантом|
|        |фортеці був Герасим Лістровий.        |
|        |                       |
|        |До 1656 року фортеця була підпорядкована   |
|        |без-посередньо гетьманській канцелярії в   |
|        |Чигирині (генеральному обозному). (Пізніше  |
|        |Кодак чис-лився за Запорізьким Кошем.) Крім |
|        |залоги фор-теці, тут було встановлено    |
|        |берегову сторожу з мисливців-козаків. Тоді ж |
|        |у Кодак була переве-зена похідна церква   |
|        |«архістратіга Михаїла» . У 1659 році     |
|        |запорізька адміністрація посилила Кодацьку  |
|        |фортецю як залогою, так і озброєнням.    |
|        |                       |
|        |Запорізька Січ продовжувала залишатися    |
|        |вог-нищем антифеодального протесту.     |
|        |Запорізькі козаки пильно стежили за діями  |
|        |старшини на геть-манщині й уважно      |
|        |прислухалися до голосу народних мас, готові |
|        |піднятися проти нових гнобителів. Коли в   |
|        |Росії розгорнулося могутнє селянсько-козацьке|
|        |повстання проти феодально-кріпосницьких   |
|        |порядків під керівництвом Степана Разіна,  |
|        |повстанням були охоплені й полки Слобідської |
|        |України.                   |
|        |                       |
|        |Московський піддячий Наум Колесников, бувши в|
|        |Астрахані, доносив царю: «Да у него ж де   |
|        |Стеньки в войска, с которым он в Астрахань  |
|        |пришел, большая половина меж Донскими    |
|        |хохлачей Черкас». Приблизно те ж саме писав |
|        |піп Іван з Лискова Нижегородського повіту, що|
|        |був тоді на Дону: «...рекою де Доном вниз  |
|        |Черкаси в малих лотках идут беспрестанно...».|
|        |Царський уряд мав підстави вважати, що саме |
|        |Кодацька фортеця була базою, навколо якої  |
|        |формуються ці загони та готуються «малые   |
|        |лотки», на яких потім ватаги козаків йдуть  |
|        |вверх по Самарі, волоком до Сіверського   |
|        |Донця, а там і на Дон. У Москві отри-мали  |
|        |також повідомлення, що кошовий отаман Іван  |
|        |Сірко у травні 1670 року десь поблизу Кодака |
|        |зустрівся з правобережним гетьманом     |
|        |Дорошенком і вів з ним переговори про спільні|
|        |дії з Степаном Разіним.           |
|        |                       |
|        |У 1672 році царська адміністрація зробила  |
|        |ревізію Кодацької фортеці, про що залишився |
|        |цікавий документ. Офіційна «люстрація» так  |
|        |описувала Кодак: «Город Кодак, земляной вал |
|        |стоит на Днепровских верхних порогах, под  |
|        |первым урочищем Кодаком на той стороно Днепра|
|        |от Києва; а строили по указу польского    |
|        |Владислава короля тот город немцы тому лет 40|
|        |или больше, а бойницыі сделаны из земли, а  |
|        |палей и обломков нет. А от порогов кругом его|
|        |ров обрезной... А мерою-де тот город Кодак  |
|        |кру-гом 900 сажен. Пушек в нем две железные |
|        |городовые да две затинные пищали; а сколько к|
|        |тем пищалям ядер и зелья, фитилю и запасов, |
|        |того они не ведают».             |
|        |                       |
|        |У 60-90-х роках XVII століття Кодацька    |
|        |фортеця відігравала важливу роль у системі  |
|        |оборони південних кордонів України і всієї  |
|        |Російської держави від Туреччини та її васала|
|        |- Кримського ханства.            |
|        |                       |
|        |На початку XVIII століття Кодак став місцем |
|        |перебування народного ватажка Кіндрата    |
|        |Булавіна, що готував тут повстання проти   |
|        |царських воєвод. Після Полтавської битви 1709|
|        |року за наказом російського воєводи Яковлєва |
|        |фортеця була зруйнована. Царат мстився таким |
|        |чином за перехід на бік шведів запорізької  |
|        |старшини.                  |
|        |                       |
|        |Так припинила своє існування Кодацька фортеця|
|        |- одна з визначних пам'яток Дніпропетровщини,|
|        |пов'язаних з історією Визвольної війни    |
|        |українського народу під проводом Богдана   |
|        |Хмельницького. На залишках фортеці свого часу|
|        |було встановлено знак «Пам'ятник історії   |
|        |республіканського значення фортеця Кодак.  |
|        |Знаходиться під охороною держави».      |
|        |Зараз на території зони, що охороняється   |
|        |законом, діє гранітний кар'єр, у якому з   |
|        |ранку до вечора гудуть потужні екскаватори...|


Для добавления страницы "Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю"в избранное нажмите Ctrl+D
 
 
   
 
Хронология
 
 
Библиотека
 
 
Статьи
 
 
Люди в истории
 
 
История стран
 
 
Карты
 
   
   
 
Рефераты
 
 
Экзамены, ЕГЭ
 
 
ФОРУМ
 
 

В избранное!
нас добавили уже 7252 человек...
 
   
   
РЕКЛАМА
 
   
 

   
Поиск на портале:
вверх
История.ру©Copyright 2005-2018.
вверх