←  Происхождение и развитие языков

Исторический форум: история России, всемирная история

»

Украинский язык

Фотография andy4675 andy4675 16.06 2018

 

То, что сейчас пытаются пересмотреть его деятельность и биографию

Это не имеет значения. В контексте темы обсуждения важно признание Е.Ф. Карским украинского языка - факт, который отчётливо запечатлён в его научной публикации.

Так-то можно у администрации попросить проверить и будет видно, кто из вас пустобрёшный петушок, а кто истину глаголит.


Скорее всего, после выяснения истины "пустобрёшный" афинский "петушок" снова невпопад соврёт что-нибудь, а также будет давать задний афинский ход и по-прежнему выкручиваться, вертясь по-афински, как уж на сковороде. Знаю этого неудачника-"гейропейца" из Афин, который обычно тупо врёт и троллит, не подозревая о теме ветки, и любит распространять на форуме его нацистский афинский бред.

Гей тут только ты, петушило. Сл своими кентами - как же без гтх.

 

 

переход на личности

ддд

Ответить

Фотография Стефан Стефан 16.06 2018

Нечуй-Левицкий пишет ретроспективную статью "КРИВЕ ДЗЕРКАЛО УКРАIНСЬКОI МОВИ" – как запоздалое извинение, как уже никому не нужное раскаянье -

Сразу видно, что автор цитаты врёт о книге "Криве дзеркало украiнськоi мови", которая написана в духе критики, без намёка на раскаяние и извинения. В ней И.С. Нечуй-Левицкий резко критикует язык галичан, выступая с позиций лингвистического пуризма.

 

Ми не будемо робить тут вдруге своіх умовиводів, сказаних нами в передніші статті: „Сьогочасна часописна мова на Украіні“. Скажемо тільки, що в великоруських вчених, як от Пипін, Бєлінський, Добролюбов, Писарев, як я добре зумисне проаналізував йіх мову, скрізь покладяна, як грунт, мова „баби Акуліни“, це б то чисто великоруська, народня. В наукових вчених працях не великороссів, котрі пишуть великоруською мовою, вже примітна робляність, а часом і якась важка плутанина. Бо ці вчені користуються науковими працями німецьких вчених, написаних важкою мовою. Німці люблять завірчувать просту мисль в мудрі абстракціі та донгелецькі періоди. А хто ж скаже, що згадані вище украінські праці проф. Драгоманова, проф. Кримського, д. Єфремова, д. Комарова, або й галичан Омеляна Огоновського й Олек. Барвінського не наукові?

 

Галицька книжня научня мова важка й нечиста через {6} те, що вона склалася по синтактиці мови латинськоі або польськоі, бо книжна вчена польська мова складалась на зразець важкоі латинськоі, а не польськоі народньоі, легкоі й жвавоі мови, яку ми бачимо в польських белльлетрістів та поетів. Галицькі вчені ще й додали до неі, як складову частку, остачу староі киівськоі мови XVIII віку, нагадуючу в москвофільських пісьмеників староі і новоі партіі мову Ломоносова. І вийшло щось таке важке, шо його ні однісінький украінець не зможе читати, як він ни силкувався б. Через те галичанам треба б класти за основу своєі книжньоі мови народню наддніпрянську украінську мову, а не свою галицьку стару підмову, чи говірку, перехідну до польськоі мови з безліччю польських слів, як от кроки, ступіні, карк – потилиця, помешканє – житло, на Волиню (на Волині) і т.д. {7}

 

Нечуй-Левіцький І. Криве дзеркало украінськоі мови. К.: Друк. І.І. Чоколова, 1912. С. 6–7.

 

Як відомо, в Галичині завсегда були газети, видавані двома партіями: старою, чи москвофільською, і молодою украінською, котра спершу видавала своі органи гарною, сливе справдешньою украінською мовою, як от „Правда“ і „Зоря“. Ці дві партіі без перестанку змагались та лаялись за мову й правопис етимологичній, за вживания букв – ѣ, ы, ъ, і т.д. і правопис фонетичній – кулішівку. Це завсідне змагання й цю лайку галицька молода чи украінська партія перенесла теперички на Украіну в Киів і тут на Украіні зайняла своіми органами те становище, яке мала в Галичині стара партія, накидаючи нам і силуючи нас усіма способами прийнять йіі чудну мову й правопис. Решта часописних наших виданнів не виступає проти неі в статтях, але мовчки силкується видавати своі журнали народньою украінською мовою. Змагання й усякові мовні спотички йдуть білше в розмовах, на словах, окрім згаданих мною книжечок – статтів небіжчика Грінченка.

 

Нечуй-Левіцький І. Криве дзеркало украінськоі мови. К.: Друк. І.І. Чоколова, 1912. С. 11.

 

Множественные гомопереходы на личности
admin

По словам admin'а, не в первый раз нетрадиционный афинянин страдает этими "переходами". Он голословно лжёт, желая записать меня, традиционного во всех отношениях человека, в свою братию.

Ответить

Фотография Виталич Виталич 16.06 2018

Виталич, Вам известна более подробная информация о роли протестантов в формировании "про́стой мовы"?

Нет.

Ответить

Фотография Стефан Стефан 16.06 2018

Фонетически - возможно, но лексически русский ближе.

Все восточнославянские языки происходят от древнерусского. Поэтому украинский и русский языки довольно близки, несмотря на любые влияния (тем более, что польский и болгарский также являются славянскими).

Ответить

Фотография Стефан Стефан 17.06 2018

 

редакція „Ради" перша од усіх газет обчистила свою мову од польских слів, змінила навить галицьке "від" на украiнське "од".

Если "від" - галицкое, тогда откуда оно  в первом издании "Энеиды" Котляревского, см. первую строку:

 

В "Энеиде..." И.П. Котляревский употребляет обе формы слова: "видъ" и "отъ". Кстати, на форуме есть посвящённая ему ветка.

Ответить

Фотография Виталич Виталич 18.06 2018

Вас заинтересовали цитаты по истории языка?

Всегда интересует.

 

 

shutoff выбрал неправильное место для распространения сочинённых им нелепых фальсификаций истории и разнузданной ксенофобской пропаганды.

Не обращайте внимание на брюзжание старика.))) Ну не любит он Украину и всё, что с ней связано...так бывает)))

Ответить

Фотография Виталич Виталич 19.06 2018


 

 
 
 


Сообщение отредактировал Виталич: 19.06.2018 - 03:32 AM
Ответить

Фотография Стефан Стефан 19.06 2018

3026d6089cfd.jpg

{99–100}

 

1adcdf1fa571.jpg

[45]

 

Пересопницьке Євангеліє 1556‒1561: Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / Вид. підгот. І.П. Чепіга, Л.А. Гнатенко; редкол.: О.С. Онищенко (гол.), Л.А. Дубровіна та ін.; наук. ред. В.В. Німчук. К.: Літтон, 2001. С. 99–100, іл. 45.

http://irbis-nbuv.go...1STR=ukr0002672

http://history.org.u...6-02-2138-Х.pdf

http://history.org.u...-02-2138-Х.djvu

http://chtyvo.org.ua...pokazhchyk.djvu

Ответить

Фотография Стефан Стефан 19.06 2018

Ю(ж) за помочѹ Бжїєю маєшь всѣ зѹплъна выписаныи книгы чεтырε(х) єѵ(г)листовь, выложεныи изь языка блъгарского на мовꙋ рѹскѹю читачѹ милыи. Которыє сѹ(т) доконаны, в лεто тисѧ(ч)ноє. ф,ѯа. на памѧ(т) сѣкновεнїа, Стго и славнаго пр(о)рка и прεдитεчѣ и кр(с)титεлѧ Гнѧ Їѡан'на. м(с)ца ав'гѹста, кѳ-го днѧ.

 

Пересопницьке Євангеліє 1556‒1561: Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / Вид. підгот. І.П. Чепіга, Л.А. Гнатенко; редкол.: О.С. Онищенко (гол.), Л.А. Дубровіна та ін.; наук. ред. В.В. Німчук. К.: Літтон, 2001. С. 99.

 

Ответить

Фотография Стефан Стефан 20.06 2018

Виталич, эта ветка посвящена украинскому языку.

Ответить

Фотография Шторм Шторм 20.06 2018

Мне похрен что ты обо мне думаешь. В последний раз мне казалось что я послал невежду Шторма куда положено, а он всё время вокруг меня околачивается. Хотя типа обижался и обещался более со мной не обзаться. И уже не один раз. Надо опять послать, или я доходчиво изъясняюсь? Вы мне неинтересны в плане форумного общения. О религиях (в познаниях о которых кичитесь более всего) знаете недостаточно. А по остальным темам - и того меньше (за ВКЛ не ручаюсь - не моя тема). Стыдно ссылаться на "авторитет" Невзорова при обсуждении вопросов чего угодно - истории, религиеведения. То же самое с Панасенковым и иже с ними. Плюс стыдно в ответ на ссылку на работы Това отвечать будто я ссылаюсь на православнутых, а верить типа надо какому-то вторичному по отношении к исследованиям Това технарю. Плюс стыдно не читавши первоисточники (типа Сиропула) критиковать их опираясь на пропагандистские публикации Ватикана (иезуитов и изменивших веру греков).

И так далее. Я достаточно ясно изъясняюсь?

 


Я не говорил, что не буду общаться, я пригрозил этим, когда ты вышел за рамки. Куда ты меня послал не видел.  Дабы не быть невеждой в логике, изучи "принцип достаточного основания" - это я про ситуацию со Стефаном, который промолчал по поводу не ДНР-ства. 

Ответить

Фотография andy4675 andy4675 Вчера, 06:35 AM

Мне похрен что ты обо мне думаешь. В последний раз мне казалось что я послал невежду Шторма куда положено, а он всё время вокруг меня околачивается. Хотя типа обижался и обещался более со мной не обзаться. И уже не один раз. Надо опять послать, или я доходчиво изъясняюсь? Вы мне неинтересны в плане форумного общения. О религиях (в познаниях о которых кичитесь более всего) знаете недостаточно. А по остальным темам - и того меньше (за ВКЛ не ручаюсь - не моя тема). Стыдно ссылаться на "авторитет" Невзорова при обсуждении вопросов чего угодно - истории, религиеведения. То же самое с Панасенковым и иже с ними. Плюс стыдно в ответ на ссылку на работы Това отвечать будто я ссылаюсь на православнутых, а верить типа надо какому-то вторичному по отношении к исследованиям Това технарю. Плюс стыдно не читавши первоисточники (типа Сиропула) критиковать их опираясь на пропагандистские публикации Ватикана (иезуитов и изменивших веру греков).
И так далее. Я достаточно ясно изъясняюсь?

 

Я не говорил, что не буду общаться, я пригрозил этим, когда ты вышел за рамки. Куда ты меня послал не видел.  Дабы не быть невеждой в логике, изучи "принцип достаточного основания" - это я про ситуацию со Стефаном, который промолчал по поводу не ДНР-ства.
По-моему в моем предыдущем тебе посте я всё сказал что думаю и о тебе, и о твоей логике. Повторяю: Стефана обвинили что он солгал о том где он живёт, и Стефан ничего не опроверг, взамен сам перейдя на личность своего оппонента. Причём это произошло не менее чем дважды. Для меня - оснований более чем достаточно, чтобы в очередной раз признать Стефана лицемером.

А что касается тебя - не могу понять к чему продолжаешь со мной общение. Обещал прервать его со мной? Ну так и брысь. Лично я от того что не смогу с тобой общаться ничего не теряю. Не чувствую что у тебя достаточно силы интеллекта для того чтобы поддерживать хоть сколько нибудь стоящий разговор. Надеюсь я на сей раз понят.
Ответить

Фотография Стефан Стефан Вчера, 19:00 PM

Всегда интересует.

Интересно, что в XVII в. в России переводили письма с западнорусского языка ("руской мовы") на русский.

Ответить